+30 210 779 6310

Οδηγίες

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς από τους συγγραφείς πριν από την υποβολή των άρθρων.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα άρθρα θα επιστρέφονται στους συγγραφείς χωρίς να κριθούν. Όλα τα άρθρα, που υποβάλλονται για δημοσίευση, υπόκεινται σε κρίση από δύο ανεξάρτητους κριτές. Η τελική κρίση για τη δημοσίευση των άρθρων εναπόκειται στο Διευθυντή Σύνταξης. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε σωστή ελληνική γλώσσα, όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο γραπτό λόγο.
Όλα τα άρθρα, που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό, δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα και σε άλλο περιοδικό για κρίση, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως, εκτός με τη μορφή περίληψη (Abdtract).
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην πρωτοτυπία και στη σημασία των δεδομένων.

Περιεχόμενο
Το Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, γνώμες και αντιπαραθέσεις, ανασκοπήσεις σε Θέματα τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο της Υπερηχογραφίας στην Μαιευτική και Γυναικολογία. Επιπλέον, είναι δυνατόν να δημοσιεύονται άρθρα σύνταξης, γράμματα προς τη σύνταξη και ενίοτε σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις.
Ηθική Δεοντολογία
Υλικό και Μέθοδοι
Αποτελέσματα
Συζήτηση
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Υποβολή των άρθρων
Προετοιμασία του κειμένου
Σελίδα τίτλου
Ελληνική περίληψη
Πίνακες και εικόνες
Copyright

Εκδηλώσεις

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους