+30 210 779 6310
Ημερίδα Πρόωρος Τοκετός

Ημερίδα Πρόωρος Τοκετός 20 Απριλίου 2019 Ηράκλειο Κρήτης


Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους